Regulamin promocji „Mikołajki z Mirola”

 

§ l. Organizator Promocji

 1. Promocja „Mikołajki z Mirola”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez Marka Bednarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bema-Res Marek Bednarz, ul. Krakowska 12a, 35-111 Rzeszów, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652259225, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

 3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ Il. Miejsce obowiązywania promocji

Promocja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ III. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 06.12.2020 do 13.12.2020 r. włącznie i dotyczy zamówień złożonych u Organizatora pod warunkiem podpisania zamówienia w czasie trwania promocji.

§ IV. Uczestnictwo w Promocji

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w okresie trwania Promocji złożą zamówienie zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami.

§ V. Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w S IV uzyska specjalne warunki zakupu  w miejscu obowiązywania promocji zgodnie z poniższymi zasadami otrzyma:

  1. Gratis Pilot COSMO HTC 24kanaowy marki Mobilus , przy zamówieniu powyżej 8 sztuk żaluzji typu fasadowych lub rolet zewnętrznych marki Mirola, zamówiene od 06.12.2020 do 13.12.2020,

  2. Gratis Pilot TempoTel2 10kanałowy marki Elero , przy zamówieniu powyżej 8 sztuk żaluzji typu fasadowych lub rolet zewnętrznych marki Mirola, zamówione od 06.12.2020 do 13.12.2020,

  3. Gratis bezprzewodową centralkę COSMO GTW marki Mobilus , przy zamówieniu powyżej 8 sztuk żaluzji typu fasadowych lub rolet zewnętrznych marki Mirola zamówione od 06.12.2020 do 13.12.2020,

 2. Promocja nie dotyczy produktów ekspozycyjnych.

 3. Promocja dotyczy wyłącznie żaluzji nowych pełnowartościowych, nie przecenionych, nie wystawowych itp.

 4. Promocja nie dotyczy  akcesoriów i wyposażenia niestandardowego.

§ VI. Reklamacje

Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie drogą e-mail pod rygorem nieważności, na adres serwis@bemares.pl, w terminie do 7 (siedmiu) dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z odpowiedzią lub rozmowę telefoniczną z osobą zgłaszającą reklamację w tym terminie.

§ VI. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.bemares.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Mikołajki z Mirola” .

 3. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.

 4. Promocje ogłaszane przez Organizatora nie łączą się.

 5. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia albo wydłużenia czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

Sprawdź naszą ofertę

W naszej ofercie znajduje się zróżnicowany asortyment z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej, w skład którego wchodzą nowoczesne i funkcjonalne okna, rolety, żaluzje, parapety, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe i wiele innych. Oferujemy projekt, montaż oraz usługi serwisowe.