Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEMA-RES Marek Bednarz, NIP: 8652259225, REGON: 180390576, ul. Krakowska 12A, 35-111 Rzeszów, adres email: biuro@bemares.pl (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”).
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań przed nawiązaniem współpracy, a także w celu związanym ze współpracą, w tym realizacją praw
  i obowiązków wynikających z umowy. Dodatkowo możemy przetwarzać dane w celach marketingowych oraz informacyjnych.
 3. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacji kiedy jeszcze nie nawiązaliśmy współpracy biznesowej, a chcemy Państwa informować o naszej działalności lub ofercie;
 2. Zawarta umowa lub działania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –
  w sytuacji kiedy chcą Państwo nawiązać z nami współpracę lub w przypadku gdy na podstawie umowy nawiązaliśmy współpracę,
 3. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy wniosą Państwo reklamację dotyczącą realizowanych przez naszą firmę usług lub oferowanych przez nas produktów lub kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 4. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • w sytuacji kiedy zostali już Państwo naszymi klientami i w ramach prowadzonej współpracy dalej chcemy aby byli Państwo informowani o działalności naszej firmy i ofercie (marketing własnych produktów lub usług),
  • w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne).
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi  informatyczne; podmiotom świadczącym usługi kadrowo-finansowo-księgowe oraz podmiotom uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
 • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze).
 • lub okres przedawnienia potencjalnych roszczeń naszych lub Państwa związanych ze współpracą, ustalony zgodnie z przepisami prawa,
 • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać),
 • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 1. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG, prasa, lokalne portale informacyjne, radio, osoby trzecie. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: imię, nazwisko, nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.
 2. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, w tym świadczenie usług.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Sprawdź naszą ofertę

W naszej ofercie znajduje się zróżnicowany asortyment z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej, w skład którego wchodzą nowoczesne i funkcjonalne okna, rolety, żaluzje, parapety, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe i wiele innych. Oferujemy projekt, montaż oraz usługi serwisowe.